Learn More
Prace je zaměřena na analýzu daňových reforem v EU a specializuje se na daň z přijmu. Primarnim cilem je komparace reforem Slovenska, Ceska, Irska a Velke Britanie na zakladě vytycených bodů, kterými(More)
  • 1