• Publications
  • Influence
Frihetens tecken : en uppsats om konflikten mellan två föreställningsvärldar ur ett religionsvetenskapligt perspektiv
Temat for kursen ar religion och forandring. Syftet ar att undersoka hur religions- och samhallsforandringar paverkar varandra. Denna relation kan aven vara omsesidig. Denna uppsats ar ett forsok aExpand
Ångest i TV-soffan : en uppsats om människans existens
Med hjalp av den fenomenologiska metoden visade det sig att fenomenet TV innehaller angest. Programformen sapa serverar sina tittare en existentiell angest. I sport bjuds tittaren pa patologisk angExpand