• Publications
  • Influence
Utjecaj vezanja supstrata na fluorescencijska svojstva adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1
Neribosomske peptid-sintetaze (NRPS) su veliki multienzimski kompleksi koji kataliziraju sintezu razlicitih medicinski znacajnih peptid