• Publications
  • Influence
Garanjin's book of rites
Knjiga donosi transkript rukopisa iz 18. stoljeca iz Arhiva bivse Rapske biskupije (Archi Capituli Arbi br. 27., Confraternitas S. Crucis Lacrimosae, Arbi.) Rijec je o 57 stranica latinicomExpand
Fra Šimun Klimantović (...) neither writer niether under writer second writer
Simun Klimantovic (?1464. – 1544.?) franjevac trecoredac, s pet do danas poznatih rukopisa dao je vrijedan prinos literarno-kulturnoj djelatnosti na podrucju koje se proteže od Lukorana kraj Zadra,Expand
Poland and the Polish in the older Croataian literature
U radu se promatraju hrvatsko-poljske književne veze te razvoj i transformacija polonofilskih toposa u starijoj hrvatskoj književnosti. Povijesna istina se iskrivljava u korist mitske i legendarneExpand
THE REALISTIC AND IRREALISTIC IN THE 12TH CANTO OF BARAKOVIĆ'S VILA SLOVINKA
U radu se na primjeru 12. pjevanja Vile Slovinke analiziraju realisticne sastavnice koje se manifestiraju opisom doživljaja oluje na moru. Posebnom se pozornoscu iscitava subjektivan doživljaj kojiExpand
Genres of Croatian and Macedonian Medieval Literature
U radu se polazi od zajednicke cirilometodske tradicije kao ishodisne i za hrvatsku i za makedonsku književnost, te njezino tradiranje u narednim stoljecima. Propituje se zastupljenost pojedinihExpand