Learn More
Supplier assessment is widely studied in the literature as it is an important means of managing supplier relationships. Based on literature results our paper examines the extension of the vendor evaluation methods with environmental, green issues. This generalization means an extension of the traditional criteria and weight system of the supplier evaluation(More)
Absztrakt. A dolgozat a dinamikus input-output modell egy általánosítását tárgyalja. A sztenderd dinamikus Leontief-modellt terjesztjük ki arra az esetre, amikor a megújuló erıforrások egyenleteit is a modellhez csatoljuk. A megújuló erıforrások készletei növekednek a regenerációs rátával, amit csökkent a felhasználás üteme. Ebben a dolgozatban az új modell(More)
  • 1