Ilona Madalina Moise

  • Citations Per Year
Learn More
În această lucrare, considerăm o arteră rutieră urbană şi studiem problema controlului adaptiv al semafoarelor, utilizând informaţii de trafic în timp real. Fluxul de trafic în ariile urbane depinde de comportamentul şoferilor, de modul de control al traficului şi de factorii de mediu. Pe baza acestui context şi datorită creşterii anuale a numărului de(More)
In terms of gene expression for the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor channel subunits, the adult reeler cerebellum contains two Purkinje cell populations, one expressing the zeta 1 subunit mRNA (wild-type expression) and another expressing the epsilon 1 and zeta 1 subunit mRNAs (modified expression). To clarify development of these two populations, in(More)
  • 1