• Publications
  • Influence
Smurtas bendrojo lavinimo mokykloje: situacija,prevencija ir šalinimo galimybės
Temos aktualumas. Magistriniame darbe atlikta ir pristatyta Kelmės rajono kaimo ir miesto bendrojo lavinimo mokyklų vaikų, patyrusių smurtą, lyginamoji analizė, kadangi pastaruoju metu ypac padaugėjoExpand
PERCEPTION AND EXPRESSION OF INTERCULTURALITY IN EDUCATIONAL PRACTICE FROM PEDAGOGICAL PERSPECTIVE
There were identified scientific explanations of definitions of culture and interculturality, also there were analyzed the reasons of vicissitude culture in global world context and theoreticalExpand
  • 1
  • PDF