Ida Gerhardt

Learn More
Huibert Goosen van Steenis geboren te Herwijnen Drukwerk: Ridderprint offsetdrukkerij b.v., Ridderkerk. Spreuk bij het werk Als ik nu in dit land maar wat alléén mag blijven, dan zal de waterkant het boek wel voor mij schrijven. Dit is wat ik behoef en hiertoe moest ik komen, het simpele vertoef bij dit gestadig stromen. Het water gaat voorbij, wiss'lend(More)
Arcelins are insecticidal proteins found in some wild accessions of the common bean, Phaseolus vulgaris. They are grouped in six allelic variants and arcelin-5 is the variant with the highest inhibitory effect on the development of Zabrotes subfasciatus larvae. Characterization of the protein and its genes resulted in the identification of three(More)
  • 1