• Publications
  • Influence
Primærforebygging av hjerte- og karsykdom, med hovedvekt på medikamentelle tiltak
nomføre en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av tiltak for primærforebygging av hjerteog karsykdom. Arbeidet skulle benyttes som grunnlagsdokument for utarbeiding av nye nasjonaleExpand
Nyere metoder: Hvordan prioritere helsetiltak bår både effekter og kostnader er usikre?
I denne artikkelen drofter forfatterne bruk av nyere metoder innen okonomisk evaluering som samfunnet kan bruke for a prioritere mellom ulike behandlinger der bade effektene og kostnadene er usikre.Expand
Solid lærebok i helseøkonomi
Brakyterapi ved prostatakreft
VERDIEN AV LIV OG HELSE Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer
Okonomisk evaluering er et verktoy som har fatt okende anvendelse som beslutningsgrunnlag ved prioriteringer i helsevesenet. Fordi det er knapphet pa ressurser er det nodvendig a vurdere om nytten avExpand
...
1
2
3
4
...