• Publications
  • Influence
Moderne mest ouderwets toedienen
Begin jaren negentig werd de bovengrondse toediening van dunne rundermest op grasland verboden, met als doel de ammoniakverliezen te verlagen. In de afgelopen 15 jaar is de voeding van melkvee echterExpand
Invloed incidentele waterberging op de opbrengst en voederwaarde van gras
De verwachte klimaatverandering zal in de provincie Friesland leiden tot problemen met de afvoer van het neerslagoverschot in natte perioden. Het gebruiken van landbouwgrond voor tijdelijkeExpand
Voorstudie kosten en baten van de Toegankelijkheidsakte
Om de kosten en baten van de toegankelijkheidsakte te meten zijn vier deelonderzoeken nodig: de probleemanalyse, de regelgevings-analyse, het Impact Assessment en de kosten-batenanalyse Na elkExpand
Interieur van de toonzaal van Weverij De Ploeg, vestiging Heemstede
Detail van het "zwevend" lichtplavond op de zolderetage van de toonzaal van Weverij De Ploeg uit Bergeijk. De weverij was tussen 1968-1976 gevestigd in het Oude Slot te Heemstede (Ir. Lelylaan 6).Expand