• Publications
  • Influence
Warisan motif dan corak etnik Sabah
Ciri-ciri Risiko Saham di Pasaran Saham Kuala Lumpur
ABSTRAK Kajian ini mengenalpasti ciri-ciri risiko saham di Pasaran Saham Kuala Lumpur. Perhatian ditumpukan kepada bentuk hubngan anta harga saham dengan harga pasaran, kesan pasaran ke atasExpand
Kesan latihan kecergasan kepada pemain sepak takraw atlit SUKMA Johor
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap daya tahan kardiovaskular dan tahap penggunaan VO2 max pemain bola sepak takraw atlit SUKMA Johor iaitu setelah menjalani program latihan selamaExpand
Warisan motif dan corak Murut
Pulangan dan Variabiliti Pasaran Saham Rantau ASEAN: Satu Kajian
Kajian ini menunjukkan bahawa pasaran saham rantau ASEAN tidak saling bergantung antara satu sama lain. Perkembangan ekonomi yang berbeza antara negara-negara ini menghasilkan prestasi pasaran sahamExpand
Seminar perlaksanaan Bahasa Malaysia(1983: Universiti Sains Malaysia): Suatu ulasan
At this Seminar, four major themes related to the implementation of Bahasa Malaysia as the medium of instruction of all first year courses in all institutions of higher learning, beginning with theExpand
Pengurusan tauhidik dalam institusi zakat di Lembaga Zakat Selangor / Hajar Opir, Prof. Dr. Ismail Ibrahim and Mohd Sirajuddin Siswardi Putra Mohd Shith
Pengurusan di institusi zakat di Malaysia selepas penubuhan pusat pungutan zakat di setiap negeri menampakkan kesan positif. Pentadbiran yang berorientasikan ‘one stop centre’ ini dapatExpand
...
1
2
...