• Publications
  • Influence
El Rei malalt i l'estilet o notes sobre les relaciones entre el maltès i el català
En aquest article es descriuen les relacions entre les llengues maltesa i catalana. Despres de repassar succintament la historia de Malta, s'hi parla dels dos fets essencials que marquen l'esser i laExpand