Learn More
Du kor en varkvall i en alle med tjocka ekar tatt intill vagen. Solen ligger lagt snettframfor dig och lyser omvaxlande mellan traden for att skuggas i nasta ogonblick.Flertalet av oss upplever den(More)
I foregaende kapitel namndes Roger Wiboms forslag till Posten att gora ett fullskaligt forsok i kontorsmiljo. Syftet skulle vara att kunna jamfora gammal och ny utrustning for belysning och marknin(More)
This study appears to be one of few intervention studies with focus on eyestrain and lighting on non-computer workplaces. Previous studies have shown strong connections between eyestrain and(More)