Learn More
Figuur 1. Met translaties van deze uit 43 zeshoekjes samengestelde rozet kan men het platte vlak bete-gelen. Schrijven we ρ = e 2π i/3 , dan zijn de middel-punten van deze zeshoekjes de 43 elementen α van de ring Z[ρ] = {a + bρ : a, b ∈ Z} met de eigenschap α ¯ α < 13. Deze 43 elementen representeren de rest-klassen van Z[ρ] modulo het ideaal (6 − ρ). De(More)
  • 1