• Publications
  • Influence
De groene vingers van Laura
'De groene vingers van Laura' is een column voor het jubileumboek. Het gaat over een meisje dat ADHD heeft.
De leerkracht als talentexpert
TK-centrum Groningen
TK-centrum Groningen : De leerkracht/leerlinginteractie centraal
In deze presentatie wordt ingegaan op producten die zijn ontwikkeld door de afdeling ontwikkelingspsychologie van de RUG, die kunnen worden gebruikt door leerkrachten van het primair onderwijs, terExpand
...
1
2
3
4
5
...