• Publications
  • Influence
Samspelet mellan pedagogisk miljö och literacy
Syftet med vart arbete ar att fa syn pa de literacy-handelser som forskolans pedagogiska miljo ger forutsattningar for. Hur val stammer forskolans dagliga verksamhet overens med de krav och intentiExpand