• Publications
  • Influence
Murre ja identiteetti
  • 4
Lapin rajat ja murrerajat
Dialect boundaries and other boundaries in Finnish Lapland (englanti) 2/2000 (104) Harri Mantila (University of Oulu; harri.mantila@oulu.fi) DIALECT BOUNDARIES AND OTHER BOUNDARIES IN FINNISH LAPLANDExpand
Planning a New Standard Language: Finnic Minority Languages Meet the New Millennium
This volume addresses the current situation of Finnic minority languages by introducing the legal situation, threat to and revitalisation of Meankieli, Sweden Finnish, Kven, Viena Karelian, Olonets,Expand
  • 4
PURAISTAAN KIELTÄ 3 Mitä virkaa, mitä vastuuta?
Kirjoittaja on Oulun yliopiston suomen kielen professori. Hanen erikoisalansa ovat sosiolingvistiikka ja murteentutkimus. Vuosina 2000–2009 han toimi suomen kielen lautakunnan puheenjohtajana.
Uutta kvantitatiivista analyysia fennistisessä variaationtutkimuksessa
Kirja-arvio Kurki, Tommi: Yksilon ja ryhman kielen reaaliaikainen muuttuminen. Kielenmuutosten seuraamisestaja niiden tarkastelussa kaytettavista menetelmista