• Publications
  • Influence
Geoliteracy i ungdomsskolen: Hvordan legger en ungdomsskolelærer til rette for lesing av grafiske representasjoner i geografi?
I senere ar har bade norsk og internasjonal leseforskning vektlagt og operasjonalisert fagpersonenstenke- og vaeremater for a finne fagrelevante tekstpraksiser. Et skolefag som har fatt liteExpand
Hvordan har didaktiske dilemma i undervisningsplanlegging konsekvenser for literacy-praksis? – et eksempel fra et geografiemne i ungdomsskolens samfunnsfag
When new ideas or curriculum find their way into schools, it is the teachers’ job to transform them into teachable units. Transformations demand ongoing choices in dilemmas between structure and imExpand