• Publications
  • Influence
Fused Tetracyclic Heterocycles by Thermally Initiated Intramolecular Criss-Cross Cycloaddition of 3-Substituted Homoallenylaldazines
A thermally initiated intramolecular criss-cross cycloaddition of 3-substituted symmetrical homoallenyl azines (5) was searched. Their cyclization led to interesting new fused heterocyclic systemsExpand
  • 22
Rearrangement of fused tetracyclic heterocycles induced by alkyl halides and formation of a new type of ‘proton sponge’
Abstract Intramolecular criss-cross cycloaddition of 3-substituted symmetrical homoallenyl azines 2 by heating in xylene lead to interesting fused heterocyclic systems consisting of fourExpand
  • 17
A new rearrangement of fused tetracyclic heterocycles in an acidic medium in the presence of NaBH3CN
Abstract In an acidic medium the criss-cross cycloadduct 2 with four fused five-membered rings rearranges to a heterocyclic compound 3 with a completely different structure consisting of twoExpand
  • 6
Fused nitrogen heterocyclic compounds via allenylazines
Reactions starting from symmetrical and non-symmetrical azines in intra-and combined intra-intermolecular criss-cross cycloadditions are described.
Přesmyk criss-cross cykloaduktů pomocí elektrofilních činidel
Produkty intramolekularni criss-cross cykloadice podlehaji snadnemu přesmyku za iniciace elektrofilů.
Rearrangements of fused tetracyclic heterocycles induced byelectrophiles
Intramolecular criss-cross cycloaddition reaction of symmetrical homoallenylazines is a specific type of successive 1,3-dipolar cycloaddition reactions. New fused tetracyclic compounds are formed inExpand
Bezobratlí živočichové ve výuce 1. stupně základní školy
Anotace Diplomova prace „Bezobratli živocichove ve výuce 1. stupně ZS“ se zaměřuje na výuku bezobratlých živocichů na 1. stupni zakladni skoly. Jejim cilem je sestavit podklady pro metodickouExpand
Criss-cross cycloadducts rearrangement induced by electrophiles
Intramolecular criss-cross cycloaddition reaction of symmetrical homoallenylazines is a specific type of successive 1,3-dipolar cycloaddition reactions. New fused tetracyclic compounds are formed inExpand
Regionální politika EU a její příspěvek k ochraně životního prostředí
Cilem teto bakalařske prace je zhodnotit, jak lze v realitě Ceske republiky cerpat fondy Evropske unie a využit tyto finance ke zlepseni životniho prostředi a k podpoře udržitelneho růstu. KonkretněExpand
Ocenění společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s.
Cilem diplomove prace je oceněni spolecnosti Pekarny a cukrarny Klatovy, a. s., jejiž hlavnim předmětem cinnosti je pekařstvi a cukrařstvi. Diplomova prace se sklada z několika casti. Prvni z nichExpand