Hamdi Demirel

  • Citations Per Year
Learn More
Özet. Fonksiyonel Büyüklük Ölçümü’nde, çeşitli fonksiyonel büyüklük ölçüm metodları kullanılarak objektiflik ve tutarlılığın artırılması için standartlaşmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı mimari stiller için kullanımda olan çeşitli standardizasyon tanımları yapılmış olsa da, objektiflik ve tutarlılığı artırmak için hala yapılabilecek iyileştirmeler(More)
  • 1