Learn More
هجاوت يتلا تايدحتلا نم قفدتلا ىنحنملو يحطسلا نايرجلا تايلمعل يمكلا باسحلاو مهفلا ربتعي ىنحنم باستحا ناف (Gauged Catchments) ةرياعملا ةيئاملا ضاوحلاا يف .ةيئاملا دراوملا ةسارد ةرتفل يحطسلا نايرجلاو(More)