Hacı Aktaş

Learn More
In this paper, we define a soft intersection group (soft int-group) on a soft set. This new concept functions as a bridge among soft set theory, set theory and group theory and shows the effect of soft sets on a group structure in the sense of intersection and inclusion of sets. We then derive the basic properties of soft int-groups and give its(More)
Anahtar Kelimeler: Soft kümeler, Soft gruplar, grup soft dönüşümler ÖZET Bu çalışmada grup soft dönüşümlerin tanımını verdik ve onların bazı cebirsel özelliklerini ve cebirsel yapılar üzerinde uygulamalarını çaıştık. Ayrıca grup soft dönüşümler altında grupların ve soft grupların görüntülerini verdik. ABSTRACT In this paper we give a denition of group soft(More)
  • 1