• Publications
  • Influence
Production of biogenic amines by enterococci.
Enterococci were presented in all tested samples of raw cow milk (six samples) at the level 10 3 -10 5 CFU/ml, fresh cheeses (five samples) at the level 10 2 -10 6 CFU/g and semi-hard cheeses (fiveExpand
  • 11
  • PDF
Pojem světlo v Komenského všenápravném díle
The thesis is focused on the concept of "Light" in Komenský's reformatory writing. Komenský attached importance to the Light in various context. First of all, he seeks an instrument how to improveExpand
Analýza dotačních možností zemědělců ČR
Spolecna zemědělska politika EU je jednou z nejstarsich a take nejsložitějsich politik EU. CR vstoupila do EU v roce 2004 a musela přijmout pravidla EU vcetně spolecne zemědělske politiky, i když siExpand
  • 1
Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives
Sbornik přispěvku z konference nazvane Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspective, ktera se konala 22. a 23. cervna na MasarykověExpand
ActiGraph Measurement of Primary School Pupils’ Physical Activity during Outdoor Education
Physical activity is an inseparable part of human life and one of the crucial needs of every child (pupil). We are living in a time of decline of the population’s level of physical fitness, whileExpand
Standardy geografického vzdělávání v Česku, na Slovensku a vUSA. Necháme se inspirovat?
Clanek je urcený studentům Pedagogicke fakulty MU, ucitelům z praxe a hlavně těm, kteři se chtěji nadale vzdělavat a neni jim jedno, co se prostřednictvim výuky zeměpisu mohou žaci a studenti naucit.Expand
Výsledky transformace a dopady SZP EU na zemědělství brněnskéaglomerace
Zemědělstvi ceske republiky proslo po roce 1990 mnoha zasadnimi změnami. Nejprve to byly změny spojene s přechodem cele ceske ekonomiky na podminky tržniho hospodařstvi. Samotneho zemědělstvi seExpand
Analýza distribuce dotací z ESF v České republice
Magisterska prace je analýzou distribuce dotaci z Evropskeho socialniho fondu v Ceske republice od ledna roku 2007 do cervence roku 2012. Prace zkouma vztah transparentnosti a ucelnosti v systemuExpand