• Publications
  • Influence
Ocena niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji
Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi przez młodzież z HBV
Infections with HBV are widespread in most countries. There has been minimal focus on coping with chronic HBV infection in adolescents, however symptoms of the disease, troublesome treatment and riskExpand
Edukacja emocjonalna adolescentów – program profilaktyczny ukierunkowany na wspomaganie zdrowia psychicznego
Adolescence is a time of particular susceptibility to mental disorders. A programme aimed at facilitating emotional development in teenagers might be an important element of prophylacticExpand
...
1
2
...