• Publications
 • Influence
Cultivation of oyster mushroom on waste paper with some added supplementary materials.
Spawn running, pin head and fruit body formation, and mushroom yield of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) on waste paper supplemented with peat, chicken manure and husk rice (90+10; 80+20 w:w)Expand
 • 138
 • 11
Effects of Steaming, Drying Temperature, and Adhesive Type on Static Bending Properties of LVL made of Picea orientalis and Abies nordmanniana veneers
The modulus of elasticity (MOE) and modulus of rupture (MOR) were evaluated for laminated veneer lumber (LVL) in static bending. The studied species were spruce (Picea orientalis) and fir (AbiesExpand
 • 1
 • 1
Doğal Bir Enerji Kaynağı Odun: Yanma Özelliği ve Koruma Yöntemleri
Odun, essiz yenilenebilir ve cevre dostu dogal kaynaklardan olmasi nedeniyle en yaygin olarak kullanilan yapi malzemelerinden biridir. Kolay isleme, fiziksel ve mekanik ozellikleri, estetik gorunum,Expand
 • 4
 • 1
Hayatın Anlam ve Amacı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Anlam, insanin yasamina yon veren, yasadigi olaylara kendince cevap vermesini saglayan bir kavramdir. Bu bakimdan anlam, insanin hayatini tutarli hale getiren bir kaynak durumunda yer almaktadir. BuExpand
 • 2
Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based compost formulas using wheat chaff as activator material
This study was designed to determine the pin head formation time and yield values of Agaricus bisporus on some casing materials. Composts were prepared basically from wheat straw and waste tea leavesExpand
 • 8
The Effects of Impregnation with Barite ( BaSO 4 ) on the Physical and Mechanical Properties of Wood Materials
The aim of the study was to investigate the effects of Barite on the physical and mechanical properties of wood. Barite as an impregnation material was used to be harmless to environment-relatedExpand
 • 1
Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi
Calismada saricam (PinusSylvestris L.) odununa ariz olan Okseotu (ViscumAlbum L.) ‘nun bazi mekanik ozellikleri nasil etkiledigi arastirilmistir. Bunun icin ornekler Gumushane-Torul bolgesindenExpand
 • 1
Çeflitli Empreyne ve Üst Yüzey ‹fllem Maddelerinin Sariçam ve Kestane Odununun Yanma Özelliklerine Etkileri
In this study, changes in combustion properties in solid wood treated with different chemicals and varnishes were investigated. Wood samples prepared from Scotch pine (Pinus sylvestris L.) andExpand
EFFECTS OF SOME BORON COMPOUNDS ON THE LEACHABILITY OF EUCALYPTUS (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) WOOD
Bu calisma, odun koruma amacli bircok emprenye maddesinin bilesiminde yer alan borik asit, boraks ve sodyum perborat’in preparatlar halinde emprenyeler sonrasinda odundan yikanma ozelliklerininExpand