• Publications
  • Influence
Kan gullstånds hålla stånd?- återinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 2012
Botanist Kjell-Arne Olsson inventoried the plant fen ragwort Senecio paludosus 1983 in Scania andfound a big number of locations within Biosphere Reserve Kristianstad Vattenrike. In 2012, a reinvenExpand