• Publications
  • Influence

Claim Your Author Page
Ensure your research is discoverable on Semantic Scholar. Claiming your author page allows you to personalize the information displayed and manage publications.
Inleiding. De ouderenzorg in Nederland is aan verandering onderhevig. Kleinschalig wonen, vraaggericht werken, de normen verantwoorde zorg en certificering om kwaliteit van zorg aan te tonen zijn(More)