• Publications
  • Influence
Barn i samhällsvård
Utvecklingsekologi och sociala problem
Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993-2003 : en litteraturgenomgång
Finns det skillnader mellan flickors och pojkars sociala problem? Finns det skillnader i anmalningar och ansokningar till socialtjansten beroende pa om arendet avser en flicka eller en pojke? GorsExpand
Barn, fattigdom och social barnavård
Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv
Barn far alltmer komma till tals med sina erfarenheter och synpunkter och borjar aven fa framtrada som informanter i social forskning. I artikeln presenteras ett forskningsprojekt, dar 22 barn iExpand
Barn utan hem: olika perspektiv
Hur kan man forklara att det finns familjer som befinner sig i valfardens utkant? Vad vet vi egentligen om de barn och familjer som lever mitt ibland oss, men utan tillgang till ett tryggt boende?Expand
Haverier i social barnavård? : fem fallstudier
HAVERIER i social barnavard ar lyckligtvis mycket ovanliga. I detta arbete analyseras fem fall som alla vid nagon tidpunkt har utvecklats pa ett olyckligt satt. De olika fallen ger tillsammans en bExpand
Socialt arbete med små barn
...
1
2
3
4
5
...