• Publications
  • Influence
Malmens servicebostäder, Krukmakargatan 35 d, 3tr - Servicebostad
Stod- och serviceboende med tio Satellitlagenheter. Det finns 4 stycken lagenheter med ett rum och kok, varav tva har balkong. Samt 6 stycken lagenheter med tva rum och kok, med balkong. Vi arbetarExpand
Malmens gruppbostäder, Lignagatan 16 - Gruppbostad
Lignagatan 16 ar en LSS-verksamhet passar dig med grav intellektuell funktionsnedsattning. Vi i personalen arbetar for att du skall kanna dig trygg i ditt boende. Vi bemoter dig med vardighet ochExpand
Malmens gruppbostäder, Ringvägen 7A - Gruppbostad
Har bor du som har en utvecklingsstorning och behover lite extra stod i det vardagliga livet. Du bor centralt i Stockholm. Nara till allt som Stockholm har att bjuda pa. Nara till T-bana och fleraExpand
IFRS 3 : Hur har IFRS 3 påverkat redovisningen av goodwill?
Fran och med arsskiftet 2005 upprattar noterade foretag koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards). Detta i ett forsExpand
Malmens gruppbostäder, Wollmar Yxkullsgatan 4b 2tr - Gruppbostad
  • G. Norman
  • Philosophy, Engineering
  • 30 August 2011
Malmens gruppbostad, Mariatorget, ar en LSS-verksamhet passar dig med mattlig utvecklingstorning. Vi i personalen arbetar for att du skall kanna dig trygg i ditt boende. Vi kommer att bemota dig medExpand
Malmens gruppbostäder, Tygeln 1 - Gruppbostad
Malmens gruppbostad, Tygeln 1, ar en LSS-verksamhet passar dig med mattlig till lindrig intellektuell funktionsnedsattning. Vi i personalen arbetar for att du skall kanna dig trygg i ditt boende. ViExpand
Letters to the editor