Gulfem Isiklar Alptekin

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Yazılım maliyet tahmini, proje yöneticilerini her daim zorlayan işlerin başında gelmiştir. Yapılan tahmini gerçek değere yaklaştırmak, yazılım geliştirme süreci boyunca süre ve bütçe kısıtlarını daha iyi kontrol edebilmek demektir. Akademik yazında, her birinin kendine has olumlu veya olumsuz yönleri olan birden fazla tahmin yöntemi önerilmiştir. Bu(More)
In this study, the design of an augmented reality application running on mobile devices is presented. Given the coordinates of various places of interest, the application places these points and the information associated with them on the device screen, utilizing the sensors available on the mobile devices. In particular, since the project is implemented(More)
  • 1