Learn More
Yöntemler: Haziran 2008 ve Aralık 2009 ayları arasında postmenopozal kanama şikayeti ile kliniğimize başvuran hastaların yapılan endometriyal biyopsilerinin histopatolojik sonuçlarının, hastaların(More)
  • 1