• Publications
  • Influence
Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2012
STRESZCZENIE Nowe leki wprowadzane do leczenia szpiczaka w ostatnich latach pozwalają uzyskac odpowiedź terapeutyczną u przewazającej wiekszości chorych na szpiczaka plazmocytowego. Schematy oparteExpand
  • 7
  • 1
Szpiczak plazmocytowy — praktyczne aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia
Understanding of the biology of plasma cell myeloma (PCM) and the introduction of new drugs for the treatment of this disease has changed the perception of disease. Accurate diagnosis of PCM andExpand
  • 1
  • 1
Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma for 2012
New drugs introduced in recent years to the therapy of multiple myeloma (MM) patients allow to obtain therapeutic responses in the majority of patients. Therapeutic regimens based on thalidomide andExpand
  • 1
[Necessary diagnostic requirements and therapeutic recommendations in multiple myeloma].
Recent years have brought new diagnostic and therapeutic tools for the patients with multiple myeloma. New methods have become available to assess the biology and the extent of multiple myeloma, suchExpand
  • 1
[Immunomodulatory drugs in the treatment of primary systemic light chain amyloidosis].
Primary systemic immunoglobulin light chain amyloidosis (AL.) is an incurable clonal plasma cell disorder in which fragments of Ig light chain are deposited in tissues. High dose melphalan andExpand
  • 1
Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2015
Abstract New drugs introduced in recent years to the therapy of multiple myeloma (MM) patients allow to obtain therapeutic responses in the majority of patients. Therapeutic regimens based onExpand
  • 8
[Light chain amyloidosis--clinical symptoms, update diagnosis, and treatment].
Immunoglobulin (Ig) light chain amyloidosis is a clonal, nonproliferative plasma cell disorder in which fragments of Ig light chain are deposited in tissues. Clinical features depend on organsExpand
Zachorowalność i chorobowość na chłoniaka Hodgkina w Polsce na podstawie analizy danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2004–2010
Zachorowalnośc na chloniaka Hodgkina w Polsce wedlug danych Krajowego Rejestru Nowotworow wydaje sie mniejsza niz mozna to prognozowac, opierając sie na danych amerykanskich wedlug Programu NCI SEERExpand
  • 2