• Publications
  • Influence
Oceanografia sísmica. Una nova eina per entendre els oceans
L'oceanografia sismica s'esta convertint en una eina practica per estudiar la circulacio oceanica a gran escala, els processos de mescla a mesoescala i la seva dinamica. A mes, s'ha demostrat la sevaExpand