• Publications
  • Influence
Knjiga o starom Zagrebu
Zagrebačke građevine 17.stoljeća
Spomenici kotara Krapina i Zlatar
Prilozi za povjesnu topografiju požeške županije
Onaj dio požeške županije od Ilove do Pakre, koji je u prijašnja vremena pripadao križevačkoj županiji, bio je negda nerazmjerno napredniji no u današnji dan. Istina, vlastela nijesu većim dijelomExpand
...
1
2
...