• Publications
  • Influence
Naudojimasis internetu, internetiniais socialiniais tinklais ir galimai patiriamos grėsmės: mokinių nuomonė
Regulation of harmful content on the Internet is a soaring problem in the expansion of the information society, and it is being discussed in different European countries. Therefore, it is importantExpand
Magistrantų samprata apie verslumą
Straipsnyje aptariamos verslumo edukologijos ir vaiko teisių apsaugos magistrantų sampratos apie verslumą. Viena grupė – verslumo edukologijos studijų programos magistrantai – pasirinkta dėl to, kadExpand
Mokinio ugdymo(si) rezultatai, kaip esminis švietimo įstaigos pažangos požymis, mokyklų bendruomenių požiūriu
Straipsnyje pristatomas 2018 m. vykdytas interviu, kuriame dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių atstovai - administracijos atstovai ir mokytojai, 7–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokiniai irExpand
Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, požiūris į profesinę riziką
Socialinio darbuotojo veikla neretai įvardijama kaip sudėtinga ir rizikinga, pristatomos patiriamos profesinės rizikos. Taciau analizuojant tyrimus, ypac užsienio salių, galima pastebėti, kadExpand
Studijų kokybės koncepcijos, priimtiniausios Lietuvos edukologijos universiteto kūno kultūros ir kitų pedagogikos krypties studijų programų pirmakursiams
The article continues the discussion started in the Sport Science journal about how future teachers of physical education understand quality studies. In order to achieve quality studies and itsExpand
Socialinių darbuotojų, dirbančių Vilniuje su socialinės rizikos šeimomis ir teikiančių joms socialines paslaugas, patiriami sunkumai
Social work in Lithuania covers a number of different fields, and one of them is social work with the social risk family. Frequently, such families have low income, have a number of dependents, areExpand
KURIAMOS GEROS MOKYKLOS LIETUVOJE SAMPRATA MOKINIŲ TĖVŲ POŽIŪRIU
Geros mokyklos kūrimas grįstinas glaudžiu seimos, mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimu. Straipsnyje keliami probleminiai klausimai: issiaiskinti kas mokinių tėvams yra gera mokykla, kokius gerosExpand
...
1
2
3
...