Gencay Deniz

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Bu çalışmanın amacı Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumları’nda 2003-2014 yılları arasında yaklaşık on yıllık bir zaman aralığında sunulan bildirilere dayalı olarak Türkiye’deki yazılım mühendisliği alanındaki araştırmaların özelliklerini, yöntemlerini ve genel eğilimlerini belirlemektir. 2003 yılından beri Türkiye’deki yazılım alanındaki(More)
  • 1