• Publications
  • Influence
Forage Legumes as Sources of Bioactive Phytoestrogens for Use in Pharmaceutics: A Review.
BACKGROUND Alfalfa and red clover are the most widespread and most important perennial legumes, primarily used as a high-quality feed for livestock. Both alfalfa and red clover, as well as some otherExpand
  • 6
Nutrients and nutritional value of silage BMR corn hybrids
Kukuruzna silaža dobiva se siliranjem cijele biljke, te sadrži velike kolicine energije cije iskoristenje otežava lignin te smanjuje dostupnost celuloze i hemiceluloze. Stoga su oplemenjivanjemExpand
Results of sunflower hybrids in macro-trials since 2002 to 2012 year
U radu su analizirani rezultati makropokusa hibrida suncokreta od 2002.-2012. godine na lokalitetu PIK Vinkovci (PC Sopot). U pokusima su bili zastupljeni hibridi poznatih svjetskih kompanija, a brojExpand
The influence of irrigation and nitrogen fertilizer on the yield and kernel quality of maize
Navodnjavanje kao agrikulturna mjera ima za cilj povecati urod u klimatski susnim godinama ili u slucaju nedostatka vode u osjetljivim fazama razvoja neke kulture. Dusik je makroelement koji imaExpand
Influence of year, irrigation and nitrogen on oil and protein content in soybean grain (Glycine max (L.) Merr.)
Kakvoca sjemena soje (sadržaj ulja i bjelancevina)može biti pod znacajnim utjecajem vise vanjskih cimbenika (godina, voda, hraniva, drugo). Pokus je postavljen u Osijeku na Poljoprivrednom institutuExpand
Combining abilities and gene effect for 1000 seed weight and hectoliter mass in sunflower ( Helianthus annuus L.)
Masa 1000 zrna i hektolitarska masa su svojstva kojima se u oplemenjivackom programu na suncokretu u Poljoprivrednom institutu Osijek poklanja znacajna pozornost. Važan segment kod izbora poželjnihExpand
Results of some newer Os maize hybrid in macro trials in year 2011
Sest novijih hibrida kukuruza kreiranih na Poljoprivrednom institutu Osijek, testirano je na vecem broju lokaliteta u Republici Hrvatskoj tijekom 2011. godine sa vecim brojem komercijalnih hibridaExpand
Variation of Phytoestrogen Content and Major Agronomic Traits in Alfalfa (Medicago sativa L.) Populations
Alfalfa is the main perennial legume and a rich source of phytoestrogens. Variation of phytoestrogen content and agronomic traits was evaluated in twenty alfalfa populations over two consecutiveExpand
  • 2