• Publications
  • Influence
Pierwsze stwierdzenie lęgu "pliszki tundrowej" Motacilla flava thunbergi w województwie śląskim na tle krajowej sytuacji podgatunku, oraz dane dotyczące wybiórczości siedliskowej lęgowych samców
88 Pierwsze stwierdzenie lęgu „pliszki tundrowej” Motacilla flava thunbergi w województwie śląskim na tle krajowej sytuacji podgatunku, oraz dane dotyczące wybiórczości siedliskowej lęgowych samcówExpand
Populacja łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w regionie świętokrzyskim na początku XXI wieku
Scharakteryzowano występowanie łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w regionie świętokrzyskim w latach 2001–2012. Gatunek ten gniazduje tu od 2003 r., a lęgi stwierdzono na 5 stanowiskach w zachodniejExpand
...
1
2
...