• Publications
  • Influence
ROLE OF CONTROLLED DEFICIT IRRIGATION ON SUGAR BEET QUANTITY AND QUALITY
هديكچ نيارد پ شهوژ مك فلتخم ياهراميت تارثا يرايبآ دنقردنغچ رب كولب حرط بلاق رد رد يفداصـت لـماك ياـه هـس راركت لاس رد ياه 1383 و 1384 ريسدرب ةقطنم ود رد رد ناتسا رد جرك و نامرك ناتسا زربلا دندـش