• Publications
  • Influence
Toenemend aantal voorschriften voor methylfenidaat in huisartspraktijken in Noordoost-Nederland, 1998-2003.
TLDR
The number of new users more than doubled from 17 in 1999 to 42 in 2003 and the total number of users per 1000 person-years tripled, and in people under 59 years of age attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) was the most frequent indication.
Oncologie in de huisartsenpraktijk
TLDR
The incidence of cancer is increasing and treatments are getting better, general practitioners are increasingly seeing patients with a history of cancer, and oncology in general practice is getting better.
De beste tijd voor griepvaccinatie
SamenvattingWanneer zou de griepvaccinatiecampagne het beste van start kunnen gaan? Om hier een goed antwoord op te geven is het belangrijk te weten wanneer een griepepidemie op zijn vroegst te
Trends in volksgezondheid en gezondheidszorg
Mackenbach JP. Trends in volksgezondheid en gezondheidszorg. Liber amicorum voor prof. dr. Paul van der Maas. Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg, 2010. 217 pagina’s, € 25,00. ISBN 978-90-352-31016.
Slachtoffers van geweld zijn grootgebruikers van de huisartsenzorg
semenvattingFysiek geweld is een probleem dat in de media veel aandacht krijgt: als het mannelijke slachtoffers betreft, wordt er vooral ingezoomd op zinloos geweld op straat, bij geweld tegen
Antibiotica bij ongecompliceerde urineweginfecties: geen toename van resistentie in de afgelopen 5 jaar.
Doel: Nagaan welke antibiotica worden voorgeschreven voor urineweginfecties bij vrouwelijke patienten in huisartsenpraktijken. Tevens bepalen van de antibioticagevoeligheid van E. coli-stammen,
...
1
2
3
4
5
...