Günes Uyaniksoy

  • Citations Per Year
Learn More
Özet. Yazılım mimarisinin taşıdığı riskleri yazılım geliştirme yaşam döngüsünün erken evrelerinde tespit edebilmek için yazılım mimarisinin sistematik değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bildiride bir araştırma platformu olarak geliştirilen çoklu ortam veri yönetim sistemi mimarisinin, SEI (Software Engineering Institute) tarafından önerilen ATAM(More)
  • 1