Görkem Giray

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
The Essence framework has been recently defined as a basis for modeling various kinds of software development methods. The framework includes the necessary concepts to instantiate the software development methods. In this way a new method can be better understood, learned and compared with other methods. In practice, it is not straightforward to model a(More)
As the importance of software in our lives increases, the importance of software engineering education is also increasing. In this regard, software engineering departments have been established in Turkey starting from the beginning of 2000. In this paper, software engineering curricula of 13 software engineering departments are assessed using SWEBOK guide(More)
Özet. Günümüzde birçok olayı, durumu, etkileşimi verileştirmekteyiz. Verileştirme sonucunda devasa veri depoları ortaya çıkmaktadır. Bu eğilimle birlikte “büyük veri” kavramı ortaya çıkmış ve verinin hacmi, hızı, çeşitliliği gibi boyutlarının geleneksel yöntemlerden farklı ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Farklı özelliklere sahip verinin farklı(More)
Software process assessment (SPA) is the foundation step for software process improvement. ISO/IEC 15504 defines the term process assessment as "the systematic evaluation of an organization's processes against a process reference model (PRM)". In process assessment, there is a need to set and maintain a mapping between an organization's processes and a PRM,(More)
Özet. Yazılım geliştirme süreçlerinin gereksinimler doğrultusunda uyarlanmasında rehberlik edecek kapsamlı bir çerçeve bulunmamaktadır. Bu eksiklik birçok araştırmacı tarafından irdelenmiş ve yazılım geliştirme sürecinin uyarlanması için değerlendirilmesi gereken etkenler hakkında çeşitli öneriler verilmiştir. Bu öneriler, bu alandaki bilgi birikimini ortak(More)
  • 1