• Publications
  • Influence
Leerlijn praktijkgericht onderzoek: Naar nieuwsgierige leerkrachten
De leerlijn Praktijkonderzoek is gericht op de verwerving van onderzoekscompetenties. Deze competenties hebben betrekking op diverse gebieden, zoals afbeelding 1 laat zien. In de leerlijn streven weExpand
Curious Minds in de basisschool: het gebruiken van scaffolding om talentmomenten te creëren. Symposium op
Leren is een sociaal gesitueerd, transactioneel proces, waarin zowel de leerkracht, de taak en de leerling een eigen, unieke bijdrage hebben. Een belangrijk hulpmiddel voor leerkrachten is hetExpand
Velon 2018: Congres voor lerarenopleiders
Presentatie: Talentvol gedrag ontlokken bij leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis – Carla Geveke en Doety de Vries in Symposium nr 51 Talentontwikkeling en Diversiteit