Learn More
Tillsammans tacker vara hav 70 procent av planetens yta. Speciellt i tropiska regioner forser haven atskilliga miljoner manniskor med livsnodvandiga resurser. Sa manga som 475 miljoner manniskor ar(More)
  • 1