• Publications
  • Influence
Profil Kandungan Asam Lemak Ikan Nilem (Osteochillus hasselti) dan Ikan Gabus (Channa striata) Menggunakan Kromatografi Gas Spektroskopi Massa
Ikan nilem banyak dikonsumsi masyarakat sedangkan ikan gabus jarang ditemui dipasaran. I kan nilem dan ikan gabus yang sama hidup di air tawar, memiliki harga yang relatif terjangkau, layak untuk