• Publications
  • Influence
Assessing paediatric scald injuries using Laser Speckle Contrast Imaging.
BACKGROUND The use of objective methods for assessment of burns is limited. Laser Speckle Contrast Imaging (LSCI) is a non-invasive technique for instant measurement of tissue perfusion, making itExpand
  • 49
  • 1
  • PDF
Programmering som undervisningsverktyg för Transformer, signaler och system. Utvecklingen av läromaterialet TSS med DSL
Denna rapport beskriver utvecklingen av laromaterialet “TSS med DSL” med dess tillhorande programmeringskod och losningar. Laromaterialet riktar sig framst till studenter inom det datatekniskaExpand
  • 1
  • 1
Reviewer Recognition
Aimo, Alberto Airenne, Kari Alexeev, Vitali Ali, Robin Altomonte, Jennifer Alvarez Salas, Luis Andressoo, Jaan-Olle Apak Evans, Idil Aravallii, Rajagopal Arslan, Mustafa Asokan, Aravind Ayuso, EduardExpand
Är det ett upphovsrättsbrott att länka? : Internets påverkan vid tillgängliggörande för allmänheten
En juridisk studie over EU-domstolens praxis kring lankar pa internet. Ar lankning ett intrang i uppovsmans ensamratt till overforing till allmanheten.
VARFÖR BLIR NATTSÖMNEN STÖRD HOS PATIENTER SOM ÄR INNELIGGANDE PÅ SJUKHUS
Bakgrund: God somn ar en av forutsattningarna for att patienter ska tillfriskna. Dalig eller lite somn forhindrar lakningsprocessen och patientens aterhamtning. Det ar kant att patienter sover samreExpand
The Consumer Rights Directive : Improved as a cross-border-only Regulation and toward a European Consumer Code influenced by the Common Frame of Reference?
The proposal of the European Commission for a Consumer Rights Directive in 2008 marked the culmination of the review of the acquis communautaire in the area of consumer contract law within the EU,Expand
Intellectual property rights in the EU : Harmonization and unification instead of inconsistencies?
Intellectual property rights in the EU : Harmonization and unification instead of inconsistencies?
Consumer Rights Directive, Cross-border-only Regulation, Euro- pean Consumer Code, Common Frame of Reference
The proposal of the European Commission for a Consumer Rights Directive in 2008 marked the culmination of the review of the acquis communautaire in the area of consumer contract law within the EU,Expand