• Publications
  • Influence
Interdisciplinarita v dějinách umění. III. ročník konferencestudentů doktorských programů dějin umění
Konference zabývajici se interdiciplinaritou v dějinach uměni; uplatněni a použiti metod jiných vědnich oborů.
'Meiner Kunst aber ein Mahler bin.' Legal aspects of the dispute between Johann Cronbauer and the Brotherhood of St. Lucas concerning the free exercise of the painter profession in Brno
The organizing of craftsmen into guilds, which provided its members with many advantages, support, and protection from unorganized intruders, also affected artistic professions, painters andExpand
Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace
Studie pojednava o castrech doloris, postavených po smrti cisařovny vdovy, Eleonory Magdaleny Terezie, a při pohřbech opatů premonstratskeho klastera Louka u Znojma.
Vznik a vývoj malířského bratrstva sv. Lukáše v Brně v 1. polovině 18. století
Resume Diplomova prace s nazvem „Vznik a vývoj maliřskeho bratrstva v Brně v 1. polovině 18. stoleti“ se zabýva poměrně malo znamým a zpracovaným bratrstvem městských maliřů působicich v Brně. PraceExpand
Brněnské městské právo ve světle právních naučení městského soudu z let 1599 - 1616 (dědické právo)
Diplomova prace Brněnske městske pravo ve světle pravnich nauceni městskeho soudu z let 1599-1616 (dědicke pravo) se zaměřila na fenomen brněnskeho městskeho prava. Jeho jedinecnost a předevsimExpand