• Publications
  • Influence
Système de refroidissement destiné à un véhicule hybride propulsé mécaniquement et hydrauliquement
L'invention concerne un systeme de refroidissement (9) destine a un vehicule poids lourd pourvu d'un systeme de propulsion hybride (1) comprenant un systeme de propulsion mecanique (12) et un systemeExpand
Véhicule routier lourd comprenant un système de traction additionnel
L'invention porte sur un vehicule routier lourd, qui comprend un systeme de traction (1), ledit systeme comprenant - une premiere roue de traction (2a) qui fait partie d'un premier systeme deExpand
Intern utbildning för frontpersonal : Kan glappa?"KAN" påverkar!
En uppsats om hur internutbildning ser ut for frontpersonalen inom hemelektronikbranschen. Detta for att sedan kunna forklara och forsta om, och i sa fall varfor, det finns en skillnad mellan frontExpand