Learn More
2,2'-Arilmetilen bis(3-hidroksi-5,5-dimetil-2-sikloheksen-1-on) bilesiklerinin sentezi icin pratik ve uygun bir yaklasim, homojen katalizor olarak bakir oktoat kullanilarak gosterilmistir. Bakir(More)
  • 1