Ferenc Wettl

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
A tárgy célja a komputer algebra programrendszerek megismerése és azok programozásának elsajátítása. A félév végén a hallgatók egy néhány oldalas tanulmányt írnak valamely maguk választotta témából, melynek megoldásához komputer algebra rendszert használnak. Tematika: A komputer algebra rendszerek nyelvi sajátosságai. A legismertebb programrendszerek (Maple(More)
  • 1